icon-rss-large

Yabanci Personel çalisma izni alma

Firmamiza sormak istediklerimiz mevcutsa buradan bilgi formu iletiniz

Yabancı personel çalışma izni

Türkiye'de çalışmak amacı ile bulunan T.C. uyruklu olmayan tüm yabancılar, 4817 sayılı yabancıların çalışma izinleri hakkındaki kanun gereği çalışma izni almak zorundadır.

İş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel, coğrafi ve ekonomik konjonktür değişiklikler dikkate alınarak bakanlık tarafından izinler değerlendirilmeye alınır.


Çalışma izni için gerekli belgeler

Yabancı personel çalışma izni başvuru dosyalarına,

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sitesinde belirtilen bilgi ve belgelerin yanı sıra, başvurunun tabiatına ve firma ile yabancı çalışanın statüsüne istinaden farklı evraklarda eklenebilir.


Yabancı çalışma izni başvurusu

(Türkiye) Türkiye’de ikamet eden ve en az altı ay süreli geçerli ikamet izni olan (Öğrenciler hariç) yabancılar veya bunların işverenleri çalışma izni veya süre uzatım başvurularını doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapabilirler.

(Yurtdışı) Türkiye’de 6 aydan fazla ikameti olamayan yabancı çalışma izni başvurusunu uyruğunun veya daimi ikametinin bulunduğu dış temsilciliğimize yapacaktır


Yabancı çalışma izni adımları

Yurt dışında yüksek öğrenim gören yabancıların Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumundan Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak “Diploma Denklik Belgesi”’, alması zorunludur.

Bakanlığın amacı, her başvuru yapana çalışma izin belgesi verilmesi değil, yasalara, yabancının yaratacağı katma değere, Çalıştıracak firmanın ihtiyacına, Türkiye’nin istihdam politikasına uygun olanlara izin vermektir.