Biz Sizi Arayalım

0312 479 1939 0505 438 38 37

Yabancı Çalışma İzni Adımları

Yabanci-calisma-izni-danismanlik-hizmeti-basvuru-1

1. Yurt dışında yüksek öğrenim gören yabancıların Türkiye’deki Yüksek Öğretim Kurumundan Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak “Diploma Denklik Belgesi”’, alması zorunludur.

2. Ülkesindeki meslek kuruluşundan alacağı yazıda bulunması gereken bilgiler;

a) Mesleğini icra ettiği

b) Meslek örgütüne üye olduğu,

c) Meslekten men cezası olmadığına,

Dair yazı, son altı ay içinde alınmış olmalı ve yazı aslının yabancı personelin kendi eyaletindeki idari birimden apostil şerhi yaptırması,

Ayrıca

d) Yukarıda belirtilen (a.b.c) belgelerin yabancının kendi ülkesindeki ilgili Türk temsilciliklerine onaylattıktan sonra Türkiye’ye göndermesi gereklidir.

3. Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, yabancı firma ile Türk firması arasında veya Yabancı personel ile Türk Firması arasında yapılan sözleşme olmalıdır.

4. Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda Türkiye’de yabancı çalıştıracak firma iş tanım belgesi vermelidir.

5. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının;

• Her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarakhizmet sunması,

• Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslar arası ihale açılmış projelerde proje hazırlanması

• İmza yetkisi alması durumunda;

Yalnız kendi mesleği ile ilgili işe münhasır kalmayı öngören noter onaylı taahhütname olmalıdır.

6. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişilerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edilmesi ve bunlara ait SSK prim bordrosu ile belgelemek zorunludur.

Yabancı Personel çalışma ve ikamet çalışma izni başvuru dosyalarının hazırlanması deneyim sahibi olmayı gerektirir.

Bakanlığın amacı, her başvuru yapana çalışma izin belgesi verilmesi değil, yasalara, yabancının yaratacağı katma değere, Çalıştıracak firmanın ihtiyacına, Türkiye’nin istihdam politikasına uygun olanlara izin vermektir. Amaç firmaya istenen şartlara uygun yabancıya izin vererek Türk şirketinin ihtiyacını karşılamaktır…

Başvurunuz için yasada belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek için Ekol Danışmanlığı  arayınız.
( İletişim :Telefon: 0312 479 19 39 Gsm: 0505 438 38 37 )