Biz Sizi Arayalım

0312 479 1939 0505 438 38 37

Yabancı Çalışma İzni Gerekli Belgeler

Yabanci-calisma-izni-danismanlik-hizmeti-basvuru-1

 • Yabancı personel çalışma izni başvuru dosyalarına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı resmi sitesinde belirtilen bilgi ve belgelerin yanı sıra, başvurunun tabiatına ve firma ile yabancı çalışanın statüsüne istinaden farklı evraklarda eklenebilir.
 1. Çalışma izni başvuru dilekçesi
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu,
 3. Kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi
 4. Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı bilanço ve kâr/zarar tablosu .)
 5. Dernek ve vakıflar ile sağlık hizmeti veren kuruluşlar için, ilgili mercilerinden alınmış faaliyet  durumlarını gösterir  belge
 6. Kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projeleri yapma hakkı kazanmış kuruluşları   (konsorsiyumlar dahil) ilgili kurum ve kuruluştan alacakları işi yüklendiklerini tevsik eden belge
 7. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam  edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini  ispata  dair ücret bordrosu
 8. Vekaletname (Ekol Danışmanlığın  personeli tarafından Bakanlıkta yürütülecek işlemleriniz ve elektronik başvuru için gerekmektedir.)
 9. Yurt içinden yapılacak başvuruda en az 6 aylık ikametgah belgesi
 10. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı pasaport sureti
 11. Türkçe tercümesi yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı diploma veya geçici mezuniyet  belgesi sureti,
 12. Mesleki hizmetler kapsamında mühendis/mimar/şehir plancısı olarak çalışma izni talep eden yabancının yurt  dışında yüksek öğrenim görmesi halinde alacağı “Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi

Not : Ekol Danışmanlık mesleki hizmetler kapsamında çalışacak yabancılar için gerekli olan Lise Denklik Belgesinin alınması, Yök Denklik Belgesinin alınması, Tıpta uzmanlığının yurt dışında yapan tabiplerin Sağlık Eğitim müdürlüğünden gerekli denklik belgelerinin alınmasını sizin adınıza yapmaktadır.

Başvurunuz için yasada belirlenen kriterleri taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek için Ekol Danışmanlığı  arayınız.
( İletişim :Telefon: 0312 479 19 39 Gsm: 0505 438 38 37 )